fbpx
menü

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ:

Kölcsey-Gyurkó Sára
egyéni vállalkozó
Székhely/postázási cím: 7761 Kozármisleny, Kossuth Lajos u. 16.
Email: hello@kolcseysara.com
Telefon: +36 20 5859 430
Adószám: 78985063-1-22

Fontosnak tartom, hogy ügyfeleimet (vagyis Titeket) biztosítsam róla: az általam szerzett személyes adatokat a hatályos jogszabályok és erkölcsi normák szerint, mindig etikusan, körültekintően kezelem. Munkámból kifolyólag elkerülhetetlen bizonyos adatok kezelése, de szeretném, hogy minden ügyfelem számára egyszerűen elérhető és jól áttekinthető legyen minden olyan folyamat, mely során a megadott személyes adatokat kezelem. Ezért arra kérek mindenkit, hogy olvassa el az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatómat, és amennyiben bármi kérdés merülne fel, forduljatok hozzám bizalommal bővebb tájékoztatásért! Valamint kijelentem, hogy kérésre ügyfeleinknek mindig és bármikor lehetősége van a tárolt személyes adatok törlésére, vagy a különböző jogosultságok visszavonására.

Hiszek benne, hogy csakúgy, mint az elmúlt években, a jövőben is érezni fogja minden kedves ügyfelem a megbízható, etikus és ügyfélbarát hozzáállásomat, az adatkezelés és adatvédelem terén is. Ezúton is köszönöm az eddigi és jövőbeni megtisztelő bizalmatokat!

Az általam kezelt személyes adatok jellege: (Avagy milyen adatokat gyűjtök be tőletek?)
Név, e-mail cím, telefonszám, fényképek, hang- és videófelvételek, számlázási adatok, valamint szerződéskötéshez szükséges további személyes adatok, mint az ügyfél édesanyjának neve, az ügyfél születési neve, állandó lakcím, levelezési cím, személyi igazolvány szám (ennek hiányában útlevélszám, vagy jogosítvány száma).

Az általam gyűjtött személyes adatok kezelésének jogalapja: (Avagy milyen jogon kérünk tőletek különböző személyes adatokat?)
A személyes adatokat egyrészt törvényi alapon (számlaadás, szerződéskötés) kérem be, hogy számlaadási és szerződéskötési kötelességemnek a törvény szerint eleget tegyek, másrészt hozzájárulásos alapon gyűjtök adatokat, a meglévő vagy leendő, potenciális ügyfeleinknek az adatkezelésről és adatvédelemről szóló tájékoztatása után.

Az általam gyűjtött személyes adatok kezelésének célja: (Avagy mit szeretnék kezdeni az adataitokkal? Mire akarom felhasználni?)
A begyűjtött adatokat csak a meglévő ügyfeleimmel és érdeklődő, potenciális ügyfeleimmel való tájékoztatásra, kommunikációra, saját marketingre és üzletkötésre használom. (Erről bővebben mindjárt olvashattok.) Bizonyos esetekben pályázatokon való részvételhez, illetve online vagy nyomtatott média-megjelenéshez is használom a fényképeket. A kezelt adatokat NEM adom ki harmadik fél számára*, továbbá a fő tevékenységtől eltérő más marketing célokra NEM használom fel.

*kivéve például nyomdai szolgáltatások igénybevételekor nyomdáknak, valamint könyvelési célokra a megjelölt könyvelőnek, illetve a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egyéb
alvállalkozók számára. Valamint szükség esetén szakmai- és/vagy jogi tanácsadóknak, illetékes szerveknek (pl. bíróság).

Az általam gyűjtött személyes adatok tárolása, védelme, valamint az adatokhoz való hozzáférés: (Avagy hol és hogyan tárolom, védem az adatokat, és kinek engedek betekintést?)
A digitális formátumú személyes adatokat csak saját számítógépeimen, saját adathordozóimon tárolom, valamint bizonyos adatokat (e-mailek, telefonszámok, szerződés és számla másolatok, fotók, hang- és videófelvételek) telefonon is tárolok. A számítógépek és külső adattároló magánlakáson belül, kulccsal zárt irodában vannak tárolva, valamint a számítógép jelszóval van védve. A telefonon tárolt adatok dupla jelszavas belépéssel védettek. Fontosnak tartom, hogy a személyes adatokat gondosan őrzöm, azokhoz csak nekem legyen hozzáférésem, kívülálló, harmadik fél ne szerezhessen hozzáférést a kezelt adatokhoz.

A nem digitális, vagyis papír alapú, személyes adatokat tartalmazó iratokat (mint például szerződések, számlák, fotókönyvek, nyomtatott marketing anyagok) magánlakáson belül, kulccsal zárt irodában tárolom. Bárminemű adatkezelésre kiható korlátozottságom esetén (pl. baleset, súlyos betegség, haláleset, vészhelyzet) az adatokat átvevő személyek tájékoztatni fognak minden kedves ügyfelet az ő adatvédelmi és adatkezelési folyamataikról. A nyomtatott fotókönyvek hozzáférhetőek a potenciális ügyfelek számára megtekintésre, valamint a fotót tartalmazó nyomtatott marketing anyagok (szórólapok) értelemszerűen a leendő ügyfelekhez kerülnek. Nyomtatás esetében a fényképek a nyomdákhoz, mint harmadik félhez bizalmasan kerülnek.

Bármilyen incidenst, mely az adatok harmadik félhez való kikerüléséhez vezethet, a tudomásunkra kerülést követően 72 órán belül jelentünk a NAIH-nak, és 8 munkanapon belül az érintetteknek.

Az általam gyűjtött személyes adatok megőrzési ideje: (Avagy meddig és miért tároljuk az adatokat?)
Ügyfeleim érdekeit szem előtt tartva a személyes adatokat digitális és/vagy nyomtatott formában visszavonásig őrzöm, amíg ügyfeleink ezt felém a hello@kolcseysara.com e-mail címen jelezve máshogy nem kérik. Esküvői- és rendezvény fotók, illetve hang- és videófelvételek esetében az adatok tárolásával igyekszem segíteni ügyfeleimnek, hogy amennyiben az átadott adatokat elvesztenék, azt díjmentesen pótolni tudjam számukra. Természetesen minden ügyfelem jogában áll erről lemondani, mely esetben az adatokat átadásig, vagyis a szerződésben vállaltak teljesítéséig, plusz egy hónapnyi türelmi ideig (garanciális kérdések esetére) tárolom.

Az általam kezelt személyes adatok visszavonása; adatkezelési kérelmek, panaszok benyújtása:
(Avagy hogyan vonhatod vissza a nekem megadott adatokat? Hogyan és hova fordulhatsz adatkezelési kéréseiddel, esetleges panaszoddal?)
Minden nekem megadott személyes adattal, és/vagy hozzájárulással kapcsolatban bármikor meggondolhatja magát minden kedves ügyfelem, és részben vagy egészben visszavonhatja azt, mely nem jelent semmiféle hátrányt az általam biztosított szolgáltatások terén. Amennyiben ilyen kérés merül fel, azt a hello@kolcseysara.com e-mail címre jelezve a lehető leghamarabb, de maximum 30 napon belül feldolgozom, és a szükséges változtatásokat végrehajtom. Valamint ezen e-mail címen lehetőség van bármikor információt és másolatot kérni minden, az ügyfelet érintő általam kezelt személyes adatról. Ha mégis felmerülne, hogy az adatokat nem megfelelően kezelem, úgy kérem, panaszával forduljon hozzám bizalommal a fenti e-mail címen. Amennyiben nem sikerül orvosoljam a problémát, úgy a törvényileg kijelölt szervhez, illetve az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az általam gyűjtött személyes adatok előfordulása: (Avagy hol jelennek meg a begyűjtött adatok?)
A szerződéskötéssel járó személyes adatok papír és/vagy digitális alapon a szerződésekbe írva találhatóak. A számlázási adatok papír és/vagy digitális alapon a számlákra írva találhatóak. Neveket és e-mail címeket továbbá a számítógépeken valamint telefonon található e-mail programokban őrzöm.

A fényképeket, hang- és videófelvételeket a következő helyeken használom fel: Reklám, marketing, promóciós és egyéb célokra, online és offline médiában, beleértve, de nem erre korlátozva, az alábbi példákat:
www.kolcseysara.com; www.facebook.com/kolcseysara; www.vimeo.com/kolcseysaraphotography; www.instagram.com/kolcseysaraphotography; blogposztokban; cikkekben; fórumokon; árajánlatokban; szolgáltatási tájékoztatókban; digitális vagy nyomtatott tájékoztató anyagokban; nyomtatott fotókönyvekben; nyomtatott szóróanyagokban; nyomtatott vagy online hirdetésekben; pályázatokon való részvételkor; nyomtatott vagy online médiában; oktatási anyagok, előadások illusztrációjaként.

A személyes adatok kezelésére egyebekben az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezései az irányadók.

KÖSZÖNÖM, HOGY ELOLVASTAD A TÁJÉKOZTATÓMAT!

 

bezár